Gebruik van deze site is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. De gegevens op onze internetsite zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen.

Deze gegevens kunnen door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van onze site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar achten. Wij staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de door ons geboden informatie. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, grafisch materiaal en logo's. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Nieuwsbrief:
Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@powerplustools.nl of via een link in de nieuwsbrief.

Afhalen goederen:
U bent van harte welkom in onze 800 m2 grote showroom direct aan de A-7 in Heerenveen. Alle producten zijn uit voorraad leverbaar en in onze showroom kunt u zich - alvorens u overgaat tot aankoop - overtuigen van de kwaliteit van de artikelen.

Bestellen via de webshop:
Het kopen via een webshop is comfortabel, u hoeft de deur niet uit en de door u bestelde goederen worden binnen NL netjes binnen 3 werkdagen bij u afgeleverd. Powerplustools is aangesloten bij de stichting webshop keurmerk en in de algemene voorwaarden vindt u de voor alle partijen acceptabele retourrechten. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om in geval u niet tevreden bent met het bestelde product - in persoonlijk overleg met u - een oplossing te zoeken waarmee u wel tevreden bent.

Uw persoonlijke gegevens:
Powerplustools Nederland B.V. is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Powerplustools Nederland B.V. over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Powerplustools Nederland B.V. via info@powerplustools.nl. Powerplustools Nederland B.V. zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

De door u bij uw bestelling ingevoerde gegevens worden door ons gebruikt om de bestelling af te handelen. Uw gegevens kunnen in dit kader aan bij het afhandelen van de bestelling betrokken derden (bv. de bezorger) worden doorgegeven.

Gebruik van Cookies door Powerplustools Nederland BV
Om de website te kunnen aanbieden maakt Powerplustools Nederland BV gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server van Powerplustools Nederland BV naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen.In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te vaak dezelfde advertentie ziet.  Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Powerplustools Nederland BV indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Powerplustools Nederland BV website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Powerplustools Nederland BV opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven. Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Powerplustools Nederland BV gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.Tot slot maakt Powerplustools Nederland BV ook gebruik van Google Analytics. Powerplustools Nederland BV gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt. Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden verwerkt. Powerplustools Nederland BV vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het plaatsen van een Google Analytics cookie.

Google Analytics en remarketing
Deze website maakt gebruik van Google Analytics en remarketing, een webanalyse-service aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Tracking Tools
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool Hotjar. De cookies van Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website het vaakst worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om u, als persoon, te identificeren.

14-11-2016

Mocht u nog vragen en / of opmerkingen hebben neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,
Team Powerplustools


Powerplustools Nederland B.V.
Mars 26
8448 CP Heerenveen 

( Op zichtlocatie aan de A-7)
T. 0513 646366 F. 0513 648732

info@powerplustools.nl

Openingstijden showroom en afhalen: Ma-Vr. van 09.00 tot 18.00 uur en op Za van 09.00 tot 16.00 uur.

Copyright: Powerplustools Ned. B.V. - Alle rechten voorbehouden.

 


Nieuwsbrief
Copyright © Powerplustools Nederland B.V. - Sitemap   |    Prestashop Webshop - NoviSites
powerplustools.nl wordt beoordeeld met 4.62/5 op basis van 3427 beoordelingen