Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Powerplustools Nederland B.V.
Mars 26 
8448 CP Heerenveen

Fax +31 (0)513 648732 
info@powerplustools.nl 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering herroep/herroepen(*)

Besteld op: 
 

Naam:
 

Adres:

 

Handtekening (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):


 

Datum:

 

* (svp doorhalen wat niet van toepassing is)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kunt u ons:

Powerplustools Nederland B.V.
Mars 26 - 8448 CP Heerenveen
Fax +31 (0)513 648732 
info@powerplustools.nl 

schriftelijk per post, fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van dit formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Nieuwsbrief
Copyright © Powerplustools Nederland B.V. - Sitemap   |    Prestashop Webshop - NoviSites
powerplustools.nl wordt beoordeeld met 4.62/5 op basis van 4249 beoordelingen